Kde pomáháme

Dlouhodobě pořádáme a finančně podporujeme charitativní a neziskové akce především v Královéhradeckém regionu. Za zmínku stojí sportovní akce Den Orla, dále cyklistický závod Okolo Orebu a každoroční Orelský ples.

  • Den Orla